Háskólanám

HÁSKÓLANÁM

8. stig – Áfangi til Burtfararprófs

             Námskrá Söngskólans sameinar kröfur námskrár menntamálaráðuneytis og ABRSM

Forkröfur:                                                                                                                   

Framhaldspróf með framhaldseinkunn 80/100 – 120/150

7. stigs prófi í hljómfræði lokið

Lokapróf í almennri tónlistarsögu

1.stig í píanóleik eða annað hljóðfæri metið

8. stig í hljómfræði í undirbúningi

Verkefnalisti:  21 verkefni

Verkefni eru valin með tilliti til gildandi námskráa Söngskólans,

sem tvinna saman kröfur skv. námskrá menntamálaráðuneytisins,

og námskrá The Associated Board of the Royal Schools of Music.

Verkefnin skulu vera frá mismunandi stíl-tímabilum og innihalda sönglög, söngva úr söngleikjum, aríur úr kantötum/óratoríum og óperum

Lágmark að sungið sé á fjórum tungumálum, þ.e. íslensku og þremur erlendum tungumálum.

Á verkefnalistanum eru 11 verkefni sem boðin eru til flutnings:

Merkt  XX:     3 verkefni ABRSM A-B-C-D

Merkt  X:        6 önnur viðfangsefni framhaldsnáms – Prófdómari velur 1 af þeim

VAL :              1 viðfangsefni að vali nemanda (skráð í VAL-reit) af verkefnalistanum

ÞJÓÐLAG:     1 undirleikslaust (1-3 mín)

Röð flutnings:

 1. Verkefnin 3 af ABRSM lista – söngvari ræður röð             3
 2. Verkefni sem prófdómari velur                                              1
 3. Valverkefni neendans                                                               1
 4. Undirleikslaust þjóðlag                                                            1

  Samtals                                                                                             6

 

Tónheyrn og nótnalestur skv. kröfum ABRSM er hluti 8. stigs prófs.

 

Til að ljúka 8. stigs prófi:

Söngur 8. stig – Áfangi til Burtfararprófs

Tónheyrn og nótnalestur 8. stig

Hljómfræði 8. stig

Saga sönglistar, fyrri hluti af tveimur

Píanóleikur 2. stig (eða annað hljóðfæri metið)

 HÁSKÓLANÁM

 

Burtfararpróf – ABRSMdip Performing

 

Forkröfur:                                                                                                                   

8.stig í einsöng með framhaldseinkunn 80/100 – 120/150

8.stig í hljómfræði

Lokapróf í tónlistarsögu

Fyrri áfangi  í sögu sönglistar

2. stig í píanóleik eða annað hljóðfæri metið

Próflýsing

Heildar próftími er allt að 60 mín.

Efnisskrá – Programme Notes

Minnst 1 degi fyrir próf skilar söngnemi efnisskrá, Programme Notes á ensku,

í þremur eintökum (nánar í námskrá ABRSM eða http://www.abrsm.org/resources/writingProgNotesApr05.pdf

Söngskrá – Recital                                                                                                       

Valin verk af lista námskrár The Associated Board of the Royal Schools of Music.

Verkefni í prófinu skulu vera frá mismunandi stíl-tímabilum, valin skv. raddtegunda listum, en leyfilegt er að velja ljóð úr listum annarra raddtegunda og tónflytja eftir þörfum. Aríur úr óperum, óratóríum og kantötum skulu sungnar í upprunanlegum tóntegundum.  Ekki mega vera tvö verkefni eftir sama höfund, nema þess sé sérstaklega getið í námskrá að þau séu “samstæð”.  Tímatakmörk söngs í prófinu; 35 mín, með hléi  mega vera 10% lengra eða 10% styttri.  Verkefni allt að 7 mín. mega vera að eigin vali, önnur skulu vera skv. útgefinni námskrá.

Samtal – Viva voce

Samtal við prófdómara, þar sem söngnemandi kemur á framfæri þekkingu sinni á verkefnum sem hann hefur flutt og þekkingu á efnisvali repertoire yfirleitt.

(nánar í námskrá ABRSM)

 

Skoða verkefnin vel og vandlega:

 • Tóntegundir

Er sama tóntegund út í gegn eða breytist og ef já þá af hverju, hvað er að gerast í verkinu þar? T.d. dúr yfir í moll = gleði / sorg). Hvað heitir hæsta nóta verksins?

 • Stílbrögð,

Hvaða tímabil tónlistarsögunnar tilheyrir lagið, hvað er einkennandi fyrir það tímabil og hvernig kemur það fram í laginu? Leyfir sú stíltegund að teygja á, hraða og hægja, að nota rubato.  Hver er munurinn á franska og þýska sönglaginu?  Hvernig þróaðist sönglagið í meðförum Schumanns í samanburði við sönglög Schuberts ? Hvað er sérstakt við Brahms?

Hvernig undirbýrðu þig fyrir þessa tegund tónlistar? Lýstu tónvefnum.

 • Stemmningin í laginu. (ljóð eða aría)

Standa klár á því um hvað er sungið, nákvæmlega, þekkja orðin sem segja mest.

Er eitthvað í píanóinu sem undirstrikar stemmninguna, gleði, sorg, örvæningu…….?

 • Tónskáldið

Þekkja æviágrip þeirra, hvaðan þeir sækja áhrif sín, hvað einkennir tónskáldið og hvort og hvernig þau einkenni koma fram í verkinu sem flutt er.  Skoða ártöl og finna út hvort einhver þeirra á fæðingar- eða dánarafmæli.

 • Helstu verk höfundar

Hvort önnur tónskáld hafi gert svipað og geta nefnt þau. T.d.  Mahler vakti athygli fyrir að setja kórkafla inn í sinfóníurnar sínar en hver gerði það fyrstur?

Þekkja helstu verk og ef konsertar, vita þá fyrir hvaða hljóðfæri.

 • Óperuaríur

Þekkja allt verkið, sögusvið og hlutverk. Stærð hljómsveitar og hvort nýtt hljóðfæri        skipar sess í hljómsveitinni. (sbr. klarinett hjá Mozart)  Hver er söguþráður óperunnar?

 • Kantötu- og óratoríuaríur

Þekkja allt verkið, stærð hljómsveitar, aðra kafla í verkinu og heiti, sbr. Allelujah úr Exultate Jubilate

 • Efnisskráin

Hvernig efnisskráin er valin, hvaða þema er í gangi, ef ekkert,  hvers vegna?

Hvers vegna þessi uppröðun? Hvers vegna fleiri ljóð en aríur?

 • Flutningur

Hvað finnst þér mikilvægt þegar þú ert að koma fram, annað en að syngja fallega?

Hvernig myndirðu láta áhorfendur skilja innhald lagsins/ljóðsins/aríunnar?

 • Túlkun
 • Hvaða söngvari finnst þér túlka best í sönglög eftir Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, fauré, Duparc, Vaughan Williams, Britten . . . . . . .

Hraðlæsi – Quick study

Markmið:        Nemandi æfður í að geta, með stuttum fyrirvara, tekið að sér áður óséð einsöngshlutverk.

Próftaki fær 5 mín. til að undirbúa flutning performance á stuttu lagi.

Undirbúningurinn fer fram inni í  prófherberginu.  Söngnemar mega setjast við píanóið og nota það að vild í þessar 5 mín!  Nemandinn stillir sér síðan upp til að flytja lagið – performera – slær upphafshljóm eða upphafsnótu, og má standa við hljómborðið og nota það til að “rétta sig af” ef á þarf að halda.  Lagið skal flutt með texta og getur valið um enskan eða ítalskan (nánar í námskrá ABRSM)

Prófinu fylgja Burtfarartónleikar – tónleikar í fullri lengd

Til að ljúka Burtfararprófi

Burtfararpróf / ABRSMdip Performance

Hljómfræði 8. stig – Lokapróf

Saga sönglistar – Lokapróf

Píanóleikur – 2. stig / eða annað hljóðfæri metið

 

HÁSKÓLANÁM

 

Kennaradeild, fyrra ár – ABRSMdip Teaching

Forkröfur:                                                                                                                   

ABRSMdip  í einsöng lokið (eða tekið samhliða kennsluprófinu) eða sambærileg menntun

8. stig í einsöng með framhaldseinkunn 80/100 – 120/150 eða sambærileg menntun

8. stig í hljómfræði

Lokapróf í tónlistarsögu

Lokapróf í sögu sönglistar

2. stig í píanóleik – eða annað hljóðfæri metið

Sambærileg menntun:

Sjá bls. 22 -25 í Syllabus ABRSM 

Nám:

Kennslufræði, quick study, kórstjórn, tónfræðikennsla, æfingakennsla þar sem æfingakennari kennir og fylgir eftir tveim nemendum auk þess að fylgast með reyndum kennara kenna nemanda á framhaldsstigi. Nemendur fá einnig æfingu í upphitun í grunndeild auk þess að spreyta sig á forfallakennslu.

Heimsókn á háls- nef og eyrnardeild LSH

Heimsókn til talmeinafræðings hjá Heyrnar- og talmeinastöðinni

Kennsluferlisskýrslur

Ritgerð –    Written Submission (1800 orð) á ensku

skiladagur – miðað við próf í apríl/maí: 15. febr.

4 eintök –   miðað við að nemandi skrifi á ensku

+2 eintök  –  á íslensku, ef nemandi hefur látið þýða fyrir sig.

PRÓFLÝSING:

heildarlengd prófs er allt að 60 mín.

Munnlegt próf – Viva voce

Þarna gefst próftaka tækifæri á að sýna kunnáttu sína og skilning á grundvallaratriðum   í söngkennslu, hvernig nálgast megi ýmis markmið með vísan í kennslureynslu en ekki eingöngu út frá fræðilegum grunni. Próftaki veri undir það búinn að ræða einstök atriði úr ritgerð (Written Submission)

Kennsluefni

Próftaki hafi meðferðis mismunandi sönghefti sem henta söngnemum frá 1. upp í 6. stig. kvenkyns jafnt sem karlkyns, yngri sem eldri. Heftin eiga að sýna breidd í verkefnavali eftir erfiðleikastigi: Íslensk og erlend sönglög, þjóðlög, antík,          söngleikjatónlist og dægurlög.

Sýnikennsla

Próftaki undirbúi fjögur söngverk valin úr verkefnalista 6. stigs, eitt úr hverjum flokki A,B,C og D. Hann þarf að vera undir það búinn að syngja einhvern hluta úr þessum verkefnum og ræða um möguleg tæknivandamál hjá nemanda á þessu stigi og hvernig væri best að nálgast þau. Prófdómari gæti einnig spurt um önnur verkefni á verkefnalistum 1. –  6. stigs.

Dæmigerð umfjöllunarefni

Þekking og skilningur á tæknilegum atriðum sem nemandi þarf að hafa tileinkað sér fyrir 6. stig, og geta sýnt hvernig próftaki nálgast helstu atriðin í kennslu, s.s. líkamsstöðu, öndun, hendingamótun, tónskala, æfingar og tónmyndun svo eitthvað sé      nefnt.

Meðvitund um mismunandi lærdómsleiðir nemenda, þörf á mismunandi nálgun til að ná markmiðum, kennsluskýrslur, hvað þarf að vera til staðar í kennslustund, innihald og uppbygging, hvernig er best að hvetja nemanda til heimanáms,   utanbókarlærdóms o.s.frv.

Þekking á mismunandi stílbrögðum og túlkun, þekking á repertoire og kennslubókum    varðandi söng, hvernig best er að undirbúa nemanda fyrir að söng  með undirleik.

Lengd munnlegs prófs er allt að 40 mín. 

Hraðlæsi – Quick study

Markmið:       Nemandi æfður í að geta með stuttum fyrirvara tekið að sér áður óséð einsöngshlutverk.

Próftaki fær 5 mín. til að undirbúa flutning performance á stuttu lagi.

Undirbúningurinn fer fram inni í  prófherberginu.  Söngnemar mega setjast við píanóið   og nota það að vild í þessar 5 mín!  Nemandinn stillir sér síðan upp til að flytja lagið –     performera – slær upphafshljóm eða upphafsnótu, og má standa við hljómborðið og        nota það til að “rétta sig af” ef á þarf að halda.  Lagið skal flutt með texta og getur          valið um enskan eða ítalskan (nánar í námskrá ABRSM)

Til að ljúka fyrri áfanga til kennaraprófs

ABRSMdip – Teaching

Hljómfræði 8. stig

Pianó 3. stig / eða annað hljóðfæri metið

Saga sönglistar – Lokapróf

HÁSKÓLANÁM

 

Kennaradeild, seinna ár – LRSM Teaching

 Forkröfur:                

Burtfararpróf í einsöng – ABRSMdip Performing

Fyrrihlutapróf í söngkennslu – ABRSMdip Teaching 

Lokapróf / 8. stig í hljómfræði

Lokapróf í tónlistarsögu

Lokapróf í sögu sönglistar

3. stig í píanóleik eða annað hljóðfæri metið

Sambærileg menntun:

Sjá bls 22 -25 í Diploma Syllabus ABRSM 

Nám:

Kennslufræði, quick study, kórstjórn, tónfræðikennsla, æfingakennsla þar sem æfingakennari kennir og fylgir eftir tveimur nemendum auk þess að fylgast með reyndum kennara kenna nemanda á framhaldsstigi. Nemendur fá einnig æfingu í upphitun í grunndeild auk þess að spreyta sig á forfallakennslu unglingadeilda.

Heimsókn á háls- nef og eyrnardeild LSH

Heimsókn til talmeinafræðings hjá Heyrnar- og talmeinastöðinni

Kennsluferlisskýrslur – Case Study Portfolio,

        þarf að skila 15. nóv. miðað við próf apríl/maí  / 4. júlí m.v. próf í nóv. 

       (Vegna skila 4. júlí: Vilji próftaki fá yfirlestur kennara á skýrslunni, þarf hún að koma

        fyrir sumarfrí, þ.e. ekki seinna en 31. maí.  Eftir það er próftaki á eigin vegum)

Kennslumyndband – Video of Teaching Practice  

        þarf að skila 15. nóv. miðað við próf apríl/maí / 4. júlí m.v. próf í nóv.

Ritgerð – Written Submission (4500 orð),

        þarf að skila 15. febr. miðað við próf apríl/maí./ 4. okt. m.v. próf í nóv.

Öllu þarf að skila í 4 eintökum á ensku + 2 á íslensku ef nemendur skrifa ekki sjálfir ensku.

Próflýsing:

heildarlengd prófs er allt að 90 mín.

Munnlegt próf – Viva voce

Þarna gefst próftaka tækifæri á að sýna kunnáttu sína og skilning á grundvallaratriðum   söngkennslu, hvernig nálgast megi ýmis markmið með vísan í kennslureynslu en ekki   eingöngu út frá fræðilegum grunni. Próftaki veri undir það búinn að ræða einstök atriði úr ritgerð Written Submission, kennsluferlisskýrslu Case Study Portfolio og kennslumyndbandi.

Kennsluefni

Próftaki hafi meðferðis mismunandi sönghefti sem henta söngnemum frá 1. upp í 8. stig. kvenkyns jafnt sem karlkyns, yngri sem eldri. Heftin eiga að sýna breidd í    verkefnavali eftir erfiðleikastigi, próftaki sýni fram á þekkingu á öllum            verkefnalistanum en með aðaláherslu á efri stigin og hvers þau krefjast af nemendum.

Sýnikennsla

Próftaki undirbúi fjögur söngverk valin úr verkefnalista 8. stigs, eitt úr hverjum flokki A, B ,C og D. Hann þarf að vera undir það búinn að syngja einhvern hluta úr þessum verkefnum undirleikslaust og ræða um möguleg tæknivandamál hjá nemanda á þessu   stigi og hvernig væri best að nálgast þau. Prófdómari gæti einnig spurt um önnur verkefni á verkefnalistum 8. stigs.

Ritgerð og kennsluferlisskýrsla og kennslumyndband

Próftaki veri viðbúinn því að ræða atriði úr kennslumyndbandi, ritgerð og kennsluskýrslu.

Dæmigerð umfjöllunarefni

Þekking og skilningur á tæknilegum atriðum sem nemandi þarf að hafa tileinkað sér fyrir 8. stig, og geta sýnt hvernig próftaki nálgast helstu atriðin í kennslu, s.s. líkamsstöðu, öndun, hendingamótun, tónskala, æfingar og tónmyndun svo eitthvað sé      nefnt.

Meðvitund um mismunandi lærdómsleiðir nemenda, þörf á mismunandi nálgun til að ná markmiðum, kennsluskýrslur, hvað þarf að vera til staðar í kennslustund;  innihald og uppbygging, hvernig best sé að hvetja nemanda til heimanáms, utanbókarlærdóms osfrv.

Þekking á mismunandi stílbrögðum og túlkun, þekking á repertoire og  kennslubókum varðandi söng, hvernig best er að undirbúa nemanda fyrir að syngja með undirleik.

Hraðlæsi – Quick study

Markmið:        Nemandi æfður í að geta með stuttum fyrirvara tekið að sér áður óséð einsöngshlutverk

Próftaki fær 5 mín. til að undirbúa flutning performance á stuttu lagi.

Undirbúningurinn fer fram inni í  prófherberginu.  Söngnemar mega setjast við píanóið og nota það að vild í þessar 5 mín!  Nemandinn stillir sér síðan upp til að flytja lagið – performera – slær upphafshljóm eða upphafsnótu, og má standa við hljómborðið og nota það til að “rétta sig af” ef á þarf að halda.  Lagið skal flutt með texta og getur valið um enskan eða ítalskan (nánar í námskrá ABRSM)

 

Til að ljúka kennaraprófi LRSM – Bachelor degree with honours

ABRSMdip Performance og Teaching

Lokapróf í hljómfræði – almennri tónlistarsögu og sögu sönglistar

Kunnátta og þjálfun í kórstjórn, tónfræðakennslu og söngkennslu

“Nægileg” píanókunnátta til undirleiks með nemendum.